...

İş Sağlığı ve Güvenliği

POYRAZ BOYA APRE  San. ve Tic. LTD. ŞTİ. olarak önceliğimizi işçilerimize veriyoruz ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerimizi eksiksiz alıyor güncel olarak gelişmeleri takip ediyor ve yine bu kapsamda yapılması gereken tüm iyileştirmelerimizi hızlı şekilde uygulayarak daha çalışılabilir daha güvenli bir üretim hattı oluşturuyoruz. Yine aynı kapsamda çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği alanında daha bilinçli ve daha donanımlı olabilmeleri adına düzenli şekilde bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerini sağlayarak ekibimiz ile birlikte donanımlı şekilde güçleniyor ve ilerliyoruz. 

Donanımlı personel bilinçli üretim sloganıyla ilerlediğimiz bu yolda uluslararası ve ülkemiz kuralları çerçevesinde usule uygun bir işletme yönetimi anlayışıyla hareket ederken ek olarak havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkabilmek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir miras bırakabilmek adına da projeler üreterek yeni katma değerler üretebilmek adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 

İSG kapsamında interaktif eğitim, sahada eğitim ve işçi organizasyonları vasıtasıyla sürekli eğitim bilinci ve anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında oluşan ekip bilinci sayesinde iş kazaları ve olası risklere karşı maksimum müdahale ve pratik müdahale bilinci oldukça yüksek ve hızlı aksiyon alabilen bir ekip yapısına sahibiz. Bunun bir getirisi olarak iş kazaları konusunda yıl bazında sıfıra yakın bir oran ile çalışarak istediğimiz başarı grafiklerini yakalayabilmekteyiz.

 

 

Global düşünüp yerel karar alan POYRAZ BOYA APRE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

         Toplam Kalite Yönetimini, firmamızın içinde bulunduğu çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çevremiz, içinde yaşadığımız toplumumuz ve teknoloji ortamında başarılı olmak için, bitmek bilmeyen bir yaşam tarzı ve yolculuk olarak kabul etmekteyiz. 

          Firmamızda uygulanmakta olan tüm süreçlerin, uluslararası kalite düzeyinde gerçekleştirilmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, faaliyetleri sırasında çevrenin korunması, üretmiş olduğumuz ürünlerin, müşterilerimizin ekonomik ve teknik gereksinimlerine en uygun şekilde gerçekleştirilmesi, vazgeçilmez prensiplerimiz arasındadır. İşletme sürecini her aşamasını bütünüyle kontrolünü amaçlayan Kalite Yönetim Sistemi’mizin gereği olarak, yüksek kalite, verimlilik, düşük maliyet ve zamanında termin hedeflemektedir.

Bu sistemin performansını sürekli iyileştirmek için, Kalite Politikamız;

 1. Müşteri ihtiyaç ve Beklentilerini Belirlemek
 • Müşterilerimizin istek, ihtiyaç ve beklentilerini tam ve doğru olarak anlamak
 1. Müşteri Memnuniyetini Sağlamak
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, sahip olunan memnuniyet çizgisini korumak ve sürekli geliştirmek için çalışmak
 1. Yapılan İşleri İlk Defa ve Doğru Olarak Yapmak
 • Yapılan her işi planlamak, ilk defasında doğru ve tam olarak yapmak, bunu bir ilke haline getirmek
 1. Çalışanlarımızın Memnuniyeti ve Gelişimi
 • Kalitemizi oluşturan en önemli faktörün çalışanlarımız olduğunu düşünerek, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve kalitemizi günden güne daha da arttırmak için, eğitimleri POYRAZ BOYA APRE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmek
 1. Tedarikçi ve Müşterilerimizle Kazan-Kazan İlişkisi
 • İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçi firma ve müşterilerimizle, uzun vadeli, iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanan, şeffaf ilişkiler kurmak, kazan-kazan ilişkisi içerisinde karşılıklı olarak kalite anlayışının gelişimine katkı ve destekte bulunmak
 1. Sürekli İyileştirme ve Gelişim
 • Çalışanlarımızın katılımı ile sahip olduğumuz yüksek teknolojiyi kullanarak kalite sistemimizin geliştirilmesini ve gelişimin sürekliliğini sağlamak
 1. Çevreye Saygı
 • Kalite anlayışımızın temeli gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak doğanın dengesini bozacak hareket ve eylemlerden kaçınmaktır